Vyžiadajte si viacej informácií

Nemáte čas vypĺňať dlhé formuláre? Zadajte vaše telefónne číslo a my sa vám obratom ozveme!

Kontakty

Obchodný zástupca

Leave this span here otherwise following markdown will be outputted as html and image won't be dispayed

Martin Kolarik
Martin Kolárik
martin.kolarik@laboratornereaktory.sk
+420 602 424 696

Pracovisko a doručovacia adresa

INTERTEC s.r.o. ČSA 6, 974 01 Banská Bystrica

Registrované sídlo a fakturačná adresa

INTERTEC s.r.o. Hronská 6, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 00692972
DIČ: 2020451741
IČ DPH: SK2020451741
Zapísaná v OR: OS Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č.19/S
Banka: VÚB a.s., Bratislava, č.účtu: 21803312/0200 IBAN: SK11 0200 0000 0000 2180 3312