História firmy Intertec

Spoločnosť INTERTEC s.r.o. vznikla v roku 1990 ako importno – dodávateľská a servisná spoločnosť so zameraním na dovoz, montáž, údržbu a opravy laboratórnych prístrojov a systémov spôsobom komplexnej dodávky na kľúč, s cieľom zabezpečiť dlhodobú prevádzku dodaných zariadení.

1990

Založenie spoločnosti tromi inžiniermi v dome na periférii Banskej Bystrice

1991

postupné vybudovanie siete zahraničných dodávateľov

1992

otvorenie prevádzky v budove Štátneho metrologického inšpektorátu, výrazný rast spoločnosti

1993

založenie sesterskej spoločnosti INTERTEC v Českej Republike

1994

otvorenie prevádzky v priestoroch Labory, obchodného a servisného podniku s dlhou tradíciou

1996

založenie servisnej spoločnosti INTERTERVIS

1997

odkúpenie priestorov Labory pre účely obchodu a servisu spoločnosti INTERTEC

2003

prevzatie obchodného sortimentu IKA a všetkých aktivít obchodnej spoločnosti NEOTEC-BB

2006

vstup do zdravotníckeho segmentu s ponukou dychových analyzátorov

2010

zahájenie spolupráce s vydavateľstvom odborného periodika Chemagazín a jeho distribúcia v SR

2013

zavedenie vnútorného systému kvality v súlade so sústavou noriem ISO 9000