Tlakový reaktor pre vaše laboratórium

Vysokokvalitné tlakové reaktory za bezkonkurenčné ceny

Tlakové reaktory a tlakové nádoby firmy Amar spĺňajú najvyššie požiadavky kvality. Výrobca s viac ako 40 ročnou históriou spĺňa európsku smernicu 2014/68/EU a je okrem iných tiež vlastníkom ISO 9001:2015 certifikátu. Napriek tomu vieme cenou hravo konkurovať výrobcom ako sú BÜCHI Glas Uster, Parr Instrument alebo Berghof.

Dlhoročná skúsenosť, nespočetné množstvo dodaných reaktorov, použitie kvalitných materiálov a komponentov spolu s obrovskou flexibilitou pri návrhu a výrobe reaktoru z nás robia ideálneho partnera aj pre najnáročnejšieho zákazníka.

Vyžiadať viac informácií

Vysokotlakový reaktor
Používaný pre chemické reakcie ako sú hydrogenácia, oxidácia, alkylácia, chlorinácia, karboxylácia, nitrácia, polymerizácia, aminácia, brominácia, etoxyllácia, esterifikácia, sulfonácia a pod.
Sklenený reaktor
Umožňuje sledovať priebeh bežiacej reakcie. Je vhodný pre použitie pri tlakoch do 10bar. Pre použitie pri vyšších tlakoch alebo pre reakcie vyžadujúce lepšiu teplotnú izoláciu je možné vymeniť sklenený raktor za tlakový reaktor.
Paralelné tlakové reaktory
Plne automatický systém 4 alebo 6 reaktorov paralerne umiestnených na jednej konštrukcii s jedným ovládacím panelom a kompletným zberom dát z jednotlivých reaktorov. Zostava paralelných reaktorov môže byť zložená z reaktorov s rovnakým, alebo rôznym objemom. Tlakové reaktory pracujú súčasne, pričom každý reaktor môže pracovať s rôznymi parametrami.
Tlakové reaktory pre špeciálne použitie
Pre úschovu kvapalín/plynov pod tlakom, separáciu a zber kvapalín/plynov, extrakcia tekutinou v nadkritickom stave

Typ reaktorov

# Type Kód Dostupné pre reaktory o veľkosti
(celkový nie reakčný objem)
1 Miešané kovové tlakové reaktory A 50, 100, 250, 450, 750 ml,
1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 75, 100 lit.
2 Paralelné 4/6 miešané kovové tlakové reaktory M4/M6 50, 100, 250, 450, 750 ml, 1, 2, 5 lit.
3 Výmenné kovove miešané tlakové reaktory IM 50 & 100, 450 & 750 ml, 1 & 2 lit.
4 Sklenené miešané reaktory G 100, 250, 450, 750 ml, 1, 2 lit.
5 Výmenné miešané kovové a sklenené reaktory IG 100, 250, 450, 750 ml, 1, 2 lit.
6 Paralelné 4/6 spodne miešané kovové tlakové reaktory BM4/BM6 25, 50, 100, 250, 450, 750 ml
7 Spodne miešané kovové tlakové reaktory B 25, 50, 100, 250, 450, 750 ml
8 Nemiešané tlakové nádoby P 25, 50, 100, 250, 450, 750 ml
1, 2, 5, 10, 20, 25, 50, 75, 100 lit.
9 Gas induction / pilot/plant scale fabricated reactorsstirred pressure vessels F > 100 lit. < 1000 lit., alebo iné